Záleží vám na dlouhodobé udržitelnosti vaší organizace? Chcete najít či posílit vaše manažerské dovednosti?Staráte se o své zaměstnance stejně pečlivě jako o své klienty? Vidíte cíl, kam chcete směřovat?Přemýšlíte, jak se tam dostanete? RÁDI VÁM S TÍM POMŮŽEME!

Nabízíme odbornou podporu a pomoc v řízení organizace

Ředitele a vedoucí pracovníky naučíme používat úspěšné nástroje vedení a řízení. Společně pak vše převedeme do praxe přímo ve Vaší organizaci. Bereme vždy ohled na reálné možnosti.

Při práci nasloucháme Vašim potřebám, očekáváním či obtížím a různými formami spolupráce mapujeme Vaše silné stránky. Ty slabé se naopak snažíme potlačit tím, že společně objevujeme příležitosti pro další rozvoj Vaší organizace.

Náš tým je složen z odborníků, kteří mají dlouholetou zkušenost s neziskovým sektorem i firemní kulturou. Konzultanti jsou znalci v daných oblastech managementu a umí citlivě reagovat na aktuální potřeby Vaší organizace či jednotlivců.

Vize a poslání organizace

Naší vizí je moderně vedená a řízená nezisková organizace.

Naším posláním je dostupnou formou poskytnout pomoc či podporu při zavádění moderního managementu v neziskovém sektoru dle nejnovějších trendů a zkušeností.

Naše hodnoty

hodnoty

 

Trochu statistiky

 

Každý měsíc pomůžeme někomu vytvořit jeden nový strategický plán, průměrně dva dny v měsíci se věnujeme celodennímu školení v oblasti manažerské dovednosti, každých čtvrt roku realizujeme audit organizační struktury organizace, a přibližně s půlroční frekvencí provádíme analýzu vzdělávacích potřeb zaměstnanců. V průměru 500 hodin za půl roku se naši konzultanti věnují klientům individuálně formou poradenství, koučování, mentoringu a stínování.

 

Aktuality

Síťujte odpovědně

16. 10. 2017 - Rádi bychom vás pozvali na společensky odpovědný networking pořádaný Asociací společenské odpovědnosti.… pokračování →

Všechny aktuality

Kdo je naším klientem?

Milan J., ředitel NNO
Karolína J., ředitelka NNO
Pavlína V., vedoucí pracovnice
Tereza L. a Roman F., pracovníci Krajských úřadů