Bulletin

Stále častěji skloňovaným termínem se stává pojem „age management“. Co si pod tímto termínem můžeme vybavit a jak jej v organizaci využít, na to jsme se zeptali Michaely Stachové, ředitelky Nadace Krása pomoci.

Co vlastně pojem „age management“ označuje?

Age management znamená, že firma umí reagovat na potřeby zaměstnanců, které se mění s věkem, že umí efektivně řídit předávání know-how a zkušeností mezi zaměstnanci různého věku, že si uvědomuje přínos diverzity a aktivně ho podporuje, že zná specifika různých generací v týmu a umí s nimi pracovat tak, aby to bylo co nejefektivnější a aby tak produktivita firmy byla co nejvyšší.

V čem mi – coby řediteli organizace – age management pomůže?

Odpověď je vlastně výše. Age management spadá pod lidské zdroje, tedy péči o zaměstnance. Pomůže vám nastavit interní procesy tak, aby se zaměstnanci různého věku cítili ve firmě komfortně a motivovaně a aby byl jejich potenciál využit na 100 %. Konkrétně pomůžete předávání know-how a informací, snížíte fluktuaci a také náklady na zaučení nových zaměstnanců.

Jaký dopad má zaměstnávání seniorů na pracovníky v organizaci? (motivace, nervozita, závist, …)

V době rekordně nízké nezaměstnanosti nevidím žádný negativní důsledek zaměstnávání seniorů. Senioři přinášejí do firmy větší klid, loajalitu a rozvahu. Mají více praktických zkušeností. Od mladých naopak čerpají energii, drive a nové informace. Mladší pracovníci také vidí, že je firma otevřená zaměstnávání lidí různého věku a dává jim to klid v tom, že nebudou vyhozeni pro nadbytečnost, jakmile oslaví padesátku. Zaměstnávání seniorů také předpokládá větší flexibilitu zaměstnavatele, např. ve formě částečných úvazků apod., a to jistě uvítají i jiní zaměstnanci.

Jak by měla strategie reflektovat age management?

Tohle je konkrétní otázka pro každou organizaci … Obecně platí, že age management patří do strategie HR a měl by tam mít své jasně definované samostatné místo, ale jak konkrétně, to je podle mě hodně individuální.

Kde najdeme dobrou praxi v oblasti age managementu?

Například ve firmě Brašnářství Tlustý nebo Tonak to funguje suprově, aniž by měli nějaké rozsáhlé strategie. Ze skupiny korporací pracujeme s ČSOB nebo Českou spořitelnou, ty rozsáhlé strategie mají a funguje jim to taky velmi dobře.

Bulletin ke stažení.

Bulletin

přihlášení k odběru

archiv bulletinů zde →