Společenská odpovědnost a udržitelnost v HR

1. března 2017     Rubrika: Aktuality

Rádi bychom vás pozvali na odpolední setkání na téma Společenská odpovědnost a udržitelnost v HR, které pořádá Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s výzkumnou agenturou IPSOS.

V programu se můžete těšit na rozhovory s Karinou Vašinovou (MSD IT), Táňou Šárovcovou (Karlínská obchodní akademie a VOŠE), Jitkou Pánkovou a Klárou Krčmářovou (ZOOT), Martinem Balašem (AIESEC), Evženem Kordenkem (Deloitte) a Lucií Mádlovou (Asociace společenské odpovědnosti a UN Global Compact ČR).

Setkání se bude konat 8. března, v čase 15:00 – 16:30 v místě konferenčních prostor Ipsos, Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha 1.

V případě zájmu se můžete registrovat do 3. března zde.

Máte v hlavě projekt s pozitivním dopadem na společnost?

13. února 2017     Rubrika: Aktuality

Rádi bychom vás informovali o možnosti zapojit se do programu Impact First, který zprostředkovává podnikatelský pohled na společensky prospěšné projekty. V rámci programu máte možnost nastavit parametry udržitelnosti vašeho projektu s vybranými mentory komerční sféry, kteří vám poskytnou pravidelné individuální konzultace. Každý projekt získá v akceleračním programu podporu aspoň 50.000 Kč.

Přihlášky můžete podávat do 26. února. Více na www.impactfirst.cz.

Seminář pro finalisty Neziskovka roku

6. února 2017     Rubrika: Aktuality

Ve spolupráci s NROS jsme realizovali zpětnovazebný seminář pro finalisty soutěže Neziskovka roku. Seminář vedl Petr Konečný společně s Hanou Šilhánovou. Společně s účastníky prošli hlavní současné trendy v managementu neziskových organizací. Účastníci se shodli v tom, že seminář byl pro ně zajímavým setkáním s mnohými „AHA“ efekty.

Průzkum vedení a řízení NNO v odborném časopise!

11. ledna 2017     Rubrika: Aktuality

Odebíráte časopis Marketing & komunikace? Rádi bychom upnuli vaši pozornost na prosincové číslo, v němž se objevil článek o SANEK Ponte. Článek popisuje použité statistické metody hlubšího vyhodnocení a dále shrnuje zkušenosti s dotazníkovým šetřením sebrané během 9 let.

Děkujeme paní Hommerové a panu Pospíšilovi ze Západočeské univerzity za přípravu článku!

Článek si budete moci přečíst online v následujícím kvartálu zde.

PF 2017

21. prosince 2016     Rubrika: Aktuality

Za tým SANEK Ponte bychom Vám rádi poděkovali za přízeň a popřáli Vám krásné a poklidné svátky, v novém roce jen vše dobré!

pf_ponte_2016_v2

 

SANEK Ponte zapsaným spolkem!

16. listopadu 2016     Rubrika: Aktuality

2321672-paragrafy-657-323Rádi bychom vás informovali o změně právní formy SANEK Ponte. Od listopadu se stáváme zapsaným spolkem.

Hodnotíme Neziskovku roku 2016!

11. listopadu 2016     Rubrika: Aktuality

logoPrávě jsme ve spolupráci s organizací 22HLAV dokončili hodnocení neziskových organizací nejvyšší kategorie (kategorie velkých neziskovek) soutěže Neziskovka roku 2016.

S účastníky soutěže se již velmi těšíme na slavnostní vyhlášení v divadle Archa a také zpětnovazební seminář, který pro zúčastněné neziskovky přidáváme jako bonus soutěže.

Inspirujte se jak na rebranding organizace!

20. října 2016     Rubrika: Aktuality, Zajímavé rozhovory

380-logo-nautis-long-cz-positive-color-rgbDalší rozhovor nás zavedl do Národního ústavu pro autismus (NAUTIS), jenž komplexně řeší problematiku lidí s autismem. Podává pomocnou ruku nejen dětem a dospělým s poruchou autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti.

Organizace prošla v posledních měsících velkou proměnou – kompletní změnou značky, tzv. rebrandingem. O tomto nelehkém procesu proměny jsme pohovořili s Janou Sirotkovou, ředitelkou pro rozvoj a vnější vztahy.

Pokračování článku →

Hlavní myšlenky konference Společensky odpovědného networkingu

14. října 2016     Rubrika: Aktuality

sdgs-globalgoalsforsustainabledevelopment-05Využili jsme možnosti pozvání a účastnili jsme se konference Společensky odpovědného networkingu pořádaného Asociací společenské odpovědnosti. Téma konference se týkalo 17 Cílů udržitelného rozvoje, kterých je plánováno dosáhnout v příštích 15 letech. Na konferenci proběhla diskuse se zástupci firemní, neziskové i veřejné správy. Každá skupina na Cíle udržitelného rozvoje reaguje podle svých možností. Veřejná správa vedená Úřadem vlády finalizuje dokument Udržitelné strategie (v platnost má vyjít do konce letošního roku), ziskový sektor dává důraz na firemní dobrovolnictví a nastavuje pravidla pro zodpovědnou produkci a neziskové organizace se snaží o integraci a spolupráci všech zainteresovaných stran.

V odpoledním programu jsme měli možnost zažít workshop na téma Partnerství, ve kterém sdílela nezisková organizace Prostor plus svojí dobrou praxi navázání fungujícího partnerství mezi ziskovým sektorem i veřejnou správou. Hlavní myšlenkou workshopu bylo najít sdílené cíle, které jsou společné pro všechny partnery. Cesta spolupráce a otevřené komunikace vyústí v jejich synergii.

Registrace na konferenci Neziskový sektor spuštěny!

22. září 2016     Rubrika: Aktuality

konferenceRádi bychom Vás pozvali na další ročník konference nesoucí název „Neziskový sektor“. Cílem konference je sdílet novinky, které čekají neziskový sektor v následujícím roce.

Můžete se těšit na příspěvky týkající se legislativy v neziskovém sektoru, sociálního podnikání, finančních benefitů, rozdílů mezi hlavní a vedlejší činností a dárcovství.

Termín konání konference je čtvrtek 11. listopadu 2016 v Paláci Charitas na Karlově náměstí. Program konference včetně registrace zde.