Úspěšné projekty

ADRA, o.p.s.

ADRA, o.p.s.

Realizované projekty: Strategické plánování, Nastavení organizačního schématu, Audit organizace dle metody „CAF“, Strategie fundraisingu, Procesní reaudit

Aktivně životem, o.p.s.

Aktivně životem, o.p.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Armáda spásy, z.s.

Armáda spásy, z.s.

Realizované projekty: Audit vedení a řízení lidských zdrojů, Řízení lidí v praxi – vzdělávání sborových vedoucí, Série školení Odpovědný a profesionální management v sociálních službách, Fundraisingová strategie a FR plán, kurz Fundraising jako obchod s dobrým zbožím, Koučování a mentoring managementu

Reference »

Bezbatour, cestovní kancelář

Bezbatour, cestovní kancelář

Realizované projekty: Mentoring a koučování managementu

CEDR komunitní centrum, z.s.

CEDR komunitní centrum, z.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Centrum Alma, o.p.s.

Centrum Alma, o.p.s.

Realizované projekty: Strategický plán v kostce, Audit organizační struktury

Centrum Anabell z.ú.

Centrum Anabell z.ú.

Realizované projekty: Personální analýza a analýza vzdělávacích potřeb, procesní analýza (audit)

Reference »

Centrum Kašpar, z.s.

Centrum Kašpar, z.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Centrum Paraple, o.p.s.

Centrum Paraple, o.p.s.

Realizované projekty: Kompetenční model (s provazbou na hodnocení a osobní odměňování)

Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.

Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Česká společnost AIDS pomoc

Česká společnost AIDS pomoc

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

České fórum pro rozvojovou spolupráci

České fórum pro rozvojovou spolupráci

Realizované projekty: Manažerská intervize – facilitace pracovních skupin, Strategické plánování

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

Českobratrská církev evangelická (ČCE)

Realizované projekty: Audit současného stavu vnější komunikace Ústřední církevní kanceláře ČCE

Český helsinský výbor

Český helsinský výbor

Realizované projekty: Komplexní strategický plán, Fundraising a PR v sociálních službách

Český institut biosyntézy, z.s.

Český institut biosyntézy, z.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Charita ČR

Charita ČR

Realizované projekty: Strategické plánování, Vzdělávání v oblasti práce s lidmi, Posílení kapacity organizace, Manažerská facilitace, Audit organizace

Charita Javorník

Charita Javorník

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Charita Opava

Charita Opava

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Denní centrum Barevný svět, o. p. s.

Denní centrum Barevný svět, o. p. s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Realizované projekty: Komplexní strategický plán, Procesní analýza (audit), Analýza rizik

GLOPOLIS o.p.s.

GLOPOLIS o.p.s.

Realizované projekty: Strategický plán v kostce, Mentoring managementu

Green Doors

Green Doors

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Komunikujeme, o.p.s.

Komunikujeme, o.p.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

KOUS Vysočina, z.s.

KOUS Vysočina, z.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit), Strategický plán

Krása pomoci

Krása pomoci

Realizované projekty: Strategické záměry

MC Klubíčko

MC Klubíčko

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s

Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s

Realizované projekty: Vzdělávání v oblasti Time Management a Komunikační dovednosti, Komplexní strategický plán

Městská Charita České Budějovice

Městská Charita České Budějovice

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Nadace rozvoje občanské společnosti

Nadace rozvoje občanské společnosti

Realizované projekty: Nezávislý audit finalistů v ocenění NEZISKOVKA ROKU 2014 i 2015

NADĚJE

NADĚJE

Realizované projekty: Seminář Koučování jako nástroj rozvoje v sociálních službách (účast na konferenci)

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Realizované projekty: Vzdělávání v oblasti práce s lidmi, Vzdělávání v oblasti manažerské dovednosti, Sociální ekonomika, PR a marketing, fundraising

Reference »

NAUTIS

NAUTIS

Realizované projekty: Audit organizační struktury, procesní analýza (audit)

Občanská poradna Jihlava

Občanská poradna Jihlava

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Občanské sdružení CEMA Žamberk

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

OP Třebíč

OP Třebíč

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

P-centrum, spolek

P-centrum, spolek

Realizované projekty: Koučování managementu

Pestrá společnost, o.p.s.

Pestrá společnost, o.p.s.

Realizované projekty: Koučování managementu, Strategické plánování

Reference »

Pferda, o.p.s.

Pferda, o.p.s.

Realizované projekty: Nastavení fundraisingu v organizaci

Pohoda o.p.s.

Pohoda o.p.s.

Realizované projekty: Koučování managementu

Progressive, o.p.s.

Progressive, o.p.s.

Realizované projekty: Supervize managementu, koučování managementu, Vzdělávání v oblasti manažerské dovednosti, Fundraising a PR, Audit organizační struktury

Proutek, o.s.

Proutek, o.s.

Realizované projekty: Strategické plánování, procesní analýza (audit)

RADKA o.p.s.

RADKA o.p.s.

Realizované projekty: Zvyšování manažerských dovedností v oblasti plánování, delegování, hodnocení a odměňování, Mentoring a koučování managementu

Romea, o.p.s.

Romea, o.p.s.

Realizované projekty: Strategické plánování, Fundraising, Koučování managementu, Marketingový plán

Rubikon Centrum

Rubikon Centrum

Realizované projekty: Série vzdělávacích kurzů v oblasti manažerské dovednosti, Projektové řízení, Obchodní dovednosti, Vzdělávání v oblasti manažerské dovednosti, Field assistance, Koučování

Sdružení Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Slezská Diakonie

Slezská Diakonie

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Společnost pro ranou péči, z. s.

Společnost pro ranou péči, z. s.

Realizované projekty: Změnový management, Strategické plánování, Fundraising, FR manuál

SPONDEA, o.p.s.

SPONDEA, o.p.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (SKP HoPo)

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice (SKP HoPo)

Realizované projekty: Procesní analýza (audit), Fundraisingový plán

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

Terapeutické centrum Modré dveře

Terapeutické centrum Modré dveře

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)

THEIA – krizové centrum, o.p.s

THEIA – krizové centrum, o.p.s

Realizované projekty: Procesní analýza (audit)


Klienti – pod hlavičkou SANEK, s. r. o. (před vznikem samostatného SANEK Ponte)

Arcidiecézní charita Praha

Arcidiecézní charita Praha

Centrum Paraple, o. p. s.

Centrum Paraple, o. p. s.

Realizované projekty: Změnový management, Vzdělávání v oblasti práce s lidmi

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE

Diecézní charita České Budějovice

Diecézní charita České Budějovice

Realizované projekty: Strategické plánování, Vzdělávání v oblasti práce s lidmi, Posílení kapacity organizace, Manažerská facilitace

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder

Realizované projekty: Vzdělávání v oblasti práce s lidmi, Konzultační služby v oblasti struktury organizace, hodnocení a rozvoj pracovníků

Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s

Médecins Sans Frontières in Czech Republic, o.p.s

Neposeda, z.ú.

Neposeda, z.ú.

Pečovatelská služba Homediss, o. p. s.

Pečovatelská služba Homediss, o. p. s.

Realizované projekty: Strategické plánování, Manažerská intervence

Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.

Psychocentrum Domeček Hodonín, o. p. s.

Realizované projekty: Strategické plánování

Reference »

SDB – Salesiánské středisko mládeže –Pha

SDB – Salesiánské středisko mládeže –Pha

Spolu dětem

Spolu dětem

Tyfloservis, o. p. s.

Tyfloservis, o. p. s.

Kdo je naším klientem?

Milan J., ředitel NNO
Karolína J., ředitelka NNO
Pavlína V., vedoucí pracovnice
Tereza L. a Roman F., pracovníci Krajských úřadů