Armáda spásy, z.s.

„Společnost SANEK pro nás realizovala Audit řízení lidských zdrojů a vzdělávací program pro řízení lidských zdrojů. V průběhu zakázky jsme společně důkladně vyhodnotili dosavadní úroveň oblasti řízení lidských zdrojů v Armádě spásy, včetně identifikace některých slabých míst. Zjištění a následná doporučení nám pomohla při volbě vhodných kroků pro zlepšení celého systému naší práce se zaměstnanci. Velmi dobře hodnotím nejen samotnou realizaci, ale i způsob spolupráce a  komunikace, který vycházel vstříc našim potřebám a časovým možnostem. Spolupráci se společností SANEK mohu proto doporučit i dalším neziskovým organizacím.“

Mgr. Pavla Vopeláková, tajemnice národního velitele Armády spásy v ČR

« Návrat na přehled

Kdo je naším klientem?

Milan J., ředitel NNO
Karolína J., ředitelka NNO
Pavlína V., vedoucí pracovnice
Tereza L. a Roman F., pracovníci Krajských úřadů