Národní vzdělávací fond, o.p.s.

„V uplynulých letech jsme společně realizovali personální audit a na něj navazující inovaci vzdělávacího systému naší společnosti. Díky navrženým procesům se podařilo zprůhlednit a zefektivnit dosavadní personální práci uvnitř organizace.

Dále bych chtěla vyzdvihnout společnou práci na vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností. Ta probíhá kontinuálně doposud. SANEK pro nás v uplynulých letech připravil kurzy řízení času, komunikačních a lektorských dovedností, řízení lidských zdrojů a další. Všechny kurzy byly výborně naplánovány a připraveny přímo na míru potřebám účastníků, kteří ocenili zejména odborný výklad lektora, četné využívání příkladů a také aktivní zapojení do prezentace. Z vyhodnocení dotazníků vyplynula spokojenost všech zúčastněných.

Chtěla bych touto cestou poděkovat celému týmu za vynikající dosavadní spolupráci a vždy precizní připravenost jednotlivých kurzů. Na spolupráci se společností SANEK oceňuji pružnost, vstřícnost při řešení problémů a především cit pro neziskový sektor.“

Lenka Mančalová, personalistka Národní vzdělávací fond, o. p. s.

 

« Návrat na přehled

Kdo je naším klientem?

Milan J., ředitel NNO
Karolína J., ředitelka NNO
Pavlína V., vedoucí pracovnice
Tereza L. a Roman F., pracovníci Krajských úřadů