Kontakt

SANEK Ponte, z. s.

IČ: 01721275
kancelář & sídlo: Slezská 949/32, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, L 25795
bankovní spojení: UniCredit Bank, číslo účtu 2109213033/2700
ponte@sanek.cz

 

Kontaktní osoby:

Ing. Andrea Štolfová

konzultantka

tel.: +420 775 980 704

e-mail: andrea.stolfova@sanek.cz

profil