Ing. Mgr. Petra Koťátková

Pozice: koučka a konzultantka

Moje motto
Ostatní změnit nemůžeme, můžeme však pracovat na sobě.

Čeho si na mne klienti cení?
– Individuální přístup, propojení osobního a profesního koučování
– Schopnost motivovat klienta k dosažení definovaných cílů
– Znalost prostředí fungování firem, procesů v malých a středně velkých společnostech, neziskových organizacích
– Zkušenost s interním i externím koučováním s prokazatelnými výsledky
Preferovaný styl práce
Pracuji zejména formou individuálních pohovorů s klientem
Kombinuji koučování s poradenstvím dle dohody, délka i četnost setkání dle potřeb klienta (resp. managementu)
Nabízím také skupinové koučování (např. při potřebě řešení konkrétních situací, problémů v týmu)
Mezi klienty patří: firmy, podnikatelé i neziskové organizace
Nejčastější témata mých klientů:
Rozvoj manažerských dovedností (management, klíčoví zaměstnanci)
Osobní a profesní rozvoj (zaměstnanci, management)
Ujasnění strategických vizí a cílů organizace (management), jejich sladění s osobními cíli (zaměstnanci, management)
Individuální způsoby realizace a dosažení těchto cílů, práce s motivací
Zodpovědnost za strategické cíle organizace a jejich dosažení (zaměstnanci)
Reference
Sick, s.r.o. – koučování managementu
Ministerstvo práce a sociálních věcí – koučování vedoucích pracovníků
Ministerstvo kultury – koučování vedoucích pracovníků
TyfloCentrum, o.p.s. – rozvojové pohovory s klienty
GTS Czech, a.s. – interní koučování podřízených, managementu
SANEK, s.r.o. – senior konzultant, HR management
Spiralis, o.p.s. – koučování, konzultace HR management
CS-PROJECT, spol. s r.o. – spolupráce v oblasti procesů HR managementu

« Návrat na přehled