Mgr. Lenka Papáčová

Pozice: koučka, konzultantka, lektorka

 Moje motto

 • „Největšími překážkami na naší cestě k cíli jsou ty, které si stavíme sami.“

Čeho si na mně klienti cení?

 • Podporu a víru ve vlastní schopnosti.
 • Strukturovaný a na praktické výstupy zaměřený přístup.
 • Samostatnost, odstup od řešených situací, pocit „zplnomocnění“ k tomu, že je dokážou řešit úspěšně.
 • Vyváženost pracovních a osobních témat.

Preferovaný styl práce

 • Mým úkolem v procesu koučování je provázet klienta na cestě k vytčenému cíli. Poskytuji podporu, dávám tématům strukturu, povzbuzuji a motivuji klienta k využití vlastních silných stránek a hledání rezerv.
 • Dodávám odvahu při překonávání překážek a společně s klientem hledáme cesty, které umožní dosáhnout cíle co nejefektivněji.
 • Moji klienti oceňují kombinaci zkušeností s byznys problematikou s psychologickým zázemím.
 • Dokážu propojit témata koučinku s tématy z oblasti soft skills a psychologie.
 • Zabývám se profesním koučováním, life coachingem, transformačním koučováním, koučuji i týmy.

Používané metody práce

 • Kombinuji různé metody a přístupy, podle situace, cílů a potřeb koučovaného.
 • Vždy kladu důraz na individuální přístup ke každému klientovi. Snažím se nastolit bezpečné a zároveň tvůrčí prostředí tak, aby koučovaný mohl být maximálně efektivní při dosahování vytyčených cílů.
 • Při své práci často využívám modelových situací, případových studií či situací z profesního prostředí klienta.
 • Používám například tyto metody: GROW, Balanced Wheel (technika zaměřená na vyvážení jednotlivých oblastí v životě/témat koučovaného), SMART, SWOT, myšlenkové mapy, hraní rolí apod..

Reference

 • Česká asociace pro psychické zdraví
 • Magistrát hl.m. Prahy
 • Jahoda
 • ZŠ Jiřího z Poděbrad, Praha
 • POHODA o.p.s.
 • RC Matýsek
 •  a další…

 

« Návrat na přehled