Mgr. Eliška Rothová

Pozice: koučka, supervizorka

Moje krédo

Radost a tvořivost podporují výkon i pocit smysluplnosti.

 

Čeho si na mě klienti cení?

• otevírání nových možností tvořivou cestou

• podporu při dosahování vlastního úspěchu

 

Preferovaný styl práce

• partnerský nehodnotící přístup zaměřený na řešení a cíle klienta

• podpora procesu učení v atmosféře vstřícnosti a zájmu

• otevřenost a respekt

 

Používané metody práce

Koučování vnímám jako příležitost pro rozvoj vnitřní motivace a jedinečnosti v pracovní i osobní rovině.  Propojuji rozhovor zaměřený na řešení se zapojením dalších zdrojů klienta – prožíváním na tělesné a emoční úrovni. To vytváří větší prostor pro změnu. Klienty podporuji tak, aby se mohli napojit na svoje vnitřní i vnější zdroje a mohli je začít více využívat.

Mám dlouhodobé zkušenosti s poradenstvím, video tréninkem a supervizí v neziskovém sektoru, které mohou pomoci při hledání řešení náročných situací klientů, reflexi jejich způsobů komunikace, řešení konfliktů, vedení lidí atp.

 

Reference

• ADCH Praha

• Dolmen Česká Lípa

• Fakulta humanitních studií UK, obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

• Raná péče EDA, Praha

• RUBIKON Centrum

• Sociální oddělení, Židovská obec, Praha

• SPIN – Centrum pro rozvoj videotréninku interakcí, Praha

• Společnost pro ranou péči, Praha

« Návrat na přehled