Formy práce

Při hledání řešení pro naše klienty kombinujeme dvě základní formy práce:

formyprace

Skupinové formy spolupráce

Tréninky a vzdělávací kurzy

Při práci klademe důraz na interakci a zapojení všech účastníků. Náplň této formy vzdělávání se skládá z teorie a praxe, v našem podání se řídíme pravidlem 70:30 ve prospěch praxe. Výběr oblastí, či konkrétních tréninků a vzdělávacích kurzů naleznete ZDE.

Workshopy

Workshop je forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby účastníci prostřednictvím různých technik (brainstorming, priorizace, mentální mapování, zpětná vazba, aj.) za pomoci vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je užitečný a okamžitě využitelný v jejich další práci. Výběr oblastí workshopů naleznete ZDE.

Supervize

Díky zkušenostem našich supervizorů pomáháme vést věcnou diskuzi nad potřebami a případnými rezervami Vaší organizace z nezávislého úhlu pohledu. Naučíme Vaše jednotlivé pracovníky i tým přemýšlet o každodenních problémech trochu jinak a dodáme jim více sebedůvěry v navrhování jejich vlastních řešení.

Individuální formy spolupráce

Individuální konzultace

Individuální konzultace jsou určené těm, kteří chtějí do hloubky pochopit své potřeby v rámci vybraných témat. Díky vedenému rozhovoru tváří v tvář jsou naše doporučení pro každého klienta „šitá na míru“ a snadno převeditelná do jeho každodenní praxe. Přehled oblastí pro individuální konzultace naleznete ZDE.

Koučování

Jedná se o osobitý způsob rozvoje jednotlivců, který podporuje hledání individuálních řešení, ať už v oblasti psychologie osobnosti či oblasti odborných dovedností. Během koučování poskytujeme zpětnou vazbu a učíme sebereflexi, díky které získá koučovaný nové podněty pro osobní či profesní růst. Nevyřešíme problémy, ale společně hledáme, jak k jejich řešení najít tu správnou cestu. Více o koučování naleznete ZDE.

Mentoring

Mentoring znamená způsob rozvoje dané osoby pomocí sdílení zkušeností a znalostí odborníka pro konkrétní oblasti. Mentor danou osobu odborně vede, dává praktické rady a navrhuje způsoby řešení konkrétních problémů. Naše oblast, ve které naši mentoři poskytují kvalitní vedení, je oblast managementu neziskových organizací (strategické plánování, PR, fundraising, práce s lidmi). Oblasti pro užití mentoringu naleznete ZDE.

Stínování

Field assistance nebo-li stínování je výuková a zpětnovazebná technika, která přináší klientovi jedinečnou příležitost získat bezprostřední zpětnou vazbu na výkon specifických dovedností přímo na pracovišti v průběhu výkonu práce. Stínování je vhodným doplněním tréninků a workshopů, protože ověřuje získané znalosti a dovednosti přímo v praxi.

Videotrénink interakcí

Kombinací stínování může být i technika videotrénink interakcí, která je primárně zaměřena na posílení kompetencí v oblasti komunikace. Cílem videotréninku je rozvíjení sociálních dovedností, naučení principům úspěšné verbální i neverbální komunikace a podávání pozitivní zpětné vazby. Metoda vyzdvihuje spíše silné stránky zúčastněných než problémy.

Kdo je naším klientem?

Milan J., ředitel NNO
Karolína J., ředitelka NNO
Pavlína V., vedoucí pracovnice
Tereza L. a Roman F., pracovníci Krajských úřadů