Konzultace a kurzy na míru

Oblast strategického plánování

Lucie K., ředitelka menší neziskovky z Prahy (organizace s 20 zaměstnanci)

„Na podzim každého roku se trápím a kladu si otázku, jak bude organizace dál pokračovat. Finanční zdroje na pokrytí všech projektů jsou nedostatečné, zaměstnanci jsou přetížení a každoročně přibývá 10% klientů. Hledám neustále výzvy, které bych mohla využít pro zajištění našich služeb, ale ne vždy to pasuje na poslání mé organizace. Na druhou stranu musím využít každou příležitost na získání nových finančních prostředků, abych udržela provoz organizace.“

Váhání a strach z přežití pomůže vyřešit praktický víceletý strategický plán. Naši konzultanti pomohou Lucii takový plán vytvořit přímo na míru její malé neziskovky. Více o strategickém plánování… 

Oblast PR a fundraisingu

Marcela B., ředitelka neziskovky poskytující služby pro děti s autismem, Olomouc 

„Právě jsem dostala výsledky dotační komise, která projekt letos podpoří pouze ve výši 50 % požadovaného rozpočtu. Zbývající peníze dotační komise přidělila nově vzniklé konkurenci. Jsem zaskočena, takový výsledek je pro mou organizaci fatální. Musím zbylých 50 % financí pro náš projekt získat jinou cestou. Ale jak?“

Marcela teď potřebuje financování projektu rozložit do více zdrojů a k tomu jí pomůžeme vytvořit fundraisingový plán, na který ještě naváže workshop přímo v její organizaci, jenž ji naučí nový plán užívat v praxi. Více o fundraisingu…

Aleš H., vedoucí pracovník v organizaci věnující se osobám ohroženým závislostmi

„Trápím se, protože jsem nesehnal dostatečné finanční prostředky na projekt. Kontaktoval jsem již desítky firem a společností s žádostí o podporu, ale žádost byla vždy odmítnuta. Důvodem jejich odmítavých postojů byla neoblíbenost cílové skupiny. Když se nad tím zamyslím hlouběji, projekt byl málo konkrétní, nepřehledný a chyběly v něm definice dlouhodobých cílů. Musím to zkusit jinak.“

Tým SANEK Ponte se shodl s Alešem na potřebě naučit se hovořit o problematice závislostí v jiném světle, tak aby to bylo pro laickou veřejnost zajímavé a pochopili důležitost poskytované služby. Nutnou součástí fundraisingu je i posílení image organizace a komunikace s dárci.  Více…

Oblast péče o zaměstnance

Jan M., ředitel NNO s celorepublikovou působností

„Zaměstnávám více jak 100 odborných pracovníků a jsem si velmi dobře vědom, že pokud chci plnit strategické cíle, musím k sobě mít kvalitní a profesionální tým. Finančních prostředků na odměny ale moc nemám. Musím vymyslet, jak svůj tým profesně posílit a nabídnout jim i jiné benefity, než ty finanční. Vím, že odměna za jejich loajalitu bude přínosem nejen pro ně, ale i pro celou mou organizaci.“

Jan má nyní několik možností, co dál. Obrátil se na nás a shodli jsme se, že vhodným řešením jeho situace bude vypracování analýzy vzdělávacích potřeb, na kterou budou dále navazovat série tréninků a workshopů např. v oblasti komunikace, práce s motivací či řešení konfliktů na pracovišti. Více o podpoře pracovníků…

Transformace příspěvkové organizace

Dita H., ředitelka ústavu poskytující sociální služby

„S rozvojem sociálních služeb se rozvinula debata o právech lidí s postižením a jejich naplňování a začalo docházet k postupné transformaci ústavů na terénní a komunitní služby. Jako ředitelka ústavu za tento rozsáhlý proces transformace plně zodpovídám svému zřizovateli. Plán transformace mám již zpracovaný, nicméně realita se od naplánované formy mnohdy liší. Navíc pouhou transformací proces nekončí, nejtěžší část přichází až v době po transformování, kdy si musí tato změna tak jak se říká “sednout”. V našem kraji máme sice dostupnou metodickou podporu k transformaci, ovšem pouhá metodika rozsáhlý proces nezabezpečí. Ráda bych vedle sebe měla partnera, na kterého se budu moct spolehnout v odborné, tak i manažerské práci.“

Transformace a potransformační období je podstatnou změnou pro celou organizaci. Změny se dotýkají procesů, které zasahují jak do odborné, tak i do manažerské oblasti. Partnerství POHODA a SANEK Ponte provede paní ředitelku celým procesem transformace a pomůže ukotvit změny v i potransformačním období. Více o transformaci se dozvíte zde.

Oblast individuálního poradenství

Kateřina M., 33 let, sociální pracovnice 

„Jsou na mě kladeny čím dál větší nároky co do vedení týmu, neboť přicházejí stále nové projekty a zvyšuje se počet klientů. Kolegové často neplní zadané úkoly v termínu, cítí se přetížení, jejich role v týmu často není jasně definována a v momentě náhlého onemocnění jednoho ze zaměstnanců je jejich role nezastupitelná. Veškerá práce pak leží na mě a to je velmi vyčerpávající. Nedalo by se to zvládat lépe?“

Pro Kateřinu jsme připravili sérii šesti setkání pod vedením našeho zkušeného kouče. Společně budou nyní nacházet odpovědi na Kateřininy každodenní problémy z oblasti delegování, time managementu, předávání kompetencí apod. Více o koučování a mentoringu…

Akreditované kurzy

Pavlína N., zástupkyně oddělení pro neziskový sektor na Krajském úřadě 

„Vím, že neziskovky mají v našem kraji nezastupitelnou roli, co se týká péče o potřebné spoluobčany. V rámci dotační politiky hledám cesty, jak své nekomerční partnery podpořit. Financí ale není vždy dostatek, proto bych potřebovala nalézt i jiné způsoby, jak neziskovkám v našem kraji pomoci.“

V těchto případech Vám nabízíme možnost využít zákonem stanovenou 24 hodinovou povinnost vzdělávání v sociálních službách jako benefit pro Vaše zaměstnance / partnery. Nabídka akreditovaných kurzů MPSV.