Motivace, hodnocení a zpětná vazba v sociálních službách

Akreditováno u MPSV

Obsah vzdělávacího kurzu

  • co je motivace?
  • principy fungování motivátorů
  • zodpovědnost za motivaci týmu
  • hodnocení lidí – rozdíly
  • zpětná vazba a její role při vedení a řízení lidí
  • asertivní dovednosti
  • motivace ke změně
  • praktická cvičení předávání pozitivní a negativní zpětné vazby

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)

Přínos

Absolvent zná po absolvování kurzu principy fungování motivátorů a umí nalézt vhodné motivátory pro svůj tým. Je připraven dobře provést hodnotící pohovor, zná zásady hodnocení pracovníků a zvládá adekvátně poskytovat zpětnou vazbu pracovníkům k jejich výkonu.

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář (16 hodin) – maximální počet účastníků 15.