PR a fundraising v sociálních službách

Akreditováno u MPSV

Obsah vzdělávacího kurzu

 • definice Public Relations (PR) jako nástroje komunikace NNO s okolím
 • jak začít komunikovat s veřejností
 • nástroje PR pro posílení image organizace
 • nastavení vnitřní komunikace jako součást PR
 • PR strategie a tvorba PR plánu
 • význam krizové komunikace
 • psaní tiskových zpráv
 • případové studie

Cílová skupina

 • vedoucí pracovníci (management NNO)
 • vedení NNO (zřizovatelé, ředitelé a jejich zástupci)
 • specialisté na získávání finančních prostředků pro NNO (fundraiser, vedoucí projektů)
 • specialisté na komunikaci s veřejností

Přínos

Účastník zná po absolvování zásady řízení vztahů s třetími stranami, je schopen vytvořit PR plán a koordinovat jeho realizaci. Chápe souvislosti a specifika mezi PR a fundraisingem a zná principy efektivního fundraisingu.

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář (16 hodin)  – maximální počet účastníků 10.