Práce s dobrovolníky v sociálních službách

Akreditováno u MPSV

Obsah vzdělávacího kurzu

  • úvod do dobrovolnictví (legislativa, motivace, pojetí dobrovolnictví)
  • principy práce s dobrovolníky
  • specifika práce s dobrovolníky
  • životní cyklus dobrovolníka (nábor, adaptace, hodnocení, rozvoj, atd.)

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)
  • koordinátoři dobrovolníků

Přínos

Absolvent semináře zná principy dobrovolnické služby a chápe motivaci dobrovolníků i přijímajících organizací. Orientuje se v legislativě dobrovolnictví, zná specifika dobrovolníků jako lidského zdroje a je schopen prakticky aplikovat zásady práce s dobrovolníky v rámci životního cyklu pracovníka.

Forma

Jednodenní vzdělávací seminář (8 hodin)  – maximální počet účastníků 10.