Řešení konfliktních situací v týmu v sociálních službách

Akreditováno u MPSV

Obsah vzdělávacího kurzu

  • vyvážený pohled na konflikt
  • průběh a strategie konfliktních situací
  • techniky prevence a zvládání konfliktů
  • princip WIN – WIN

Praktická část

  • styly vyjednávání
  • nepříjemné typy jednání
  • běžné / výjimečné konfliktní situace v týmu
  • asertivita
  • řešení konfliktních situací v praxi

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)

Přínos

Absolvent zná po absolvování kurzu strategie řešení konfliktů, rozumí cyklu vyjednávání, umí proniknout obrannými technikami a celkově lépe porozumí komunikaci druhých.

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář (16 hodin) – maximální počet účastníků 15.