Řízení změn v sociálních službách

Akreditováno u MPSV

Obsah vzdělávacího kurzu

  • co je to změna
  • spouštěče změny
  • rozvoj versus krize
  • projekt změny
  • lidé a změna
  • klíčové ukazatele
  • praktické ukázky řízení změn v organizacích, nácvik reakcí

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)

Přínos

Absolvent zná po absolvování kurzu principy zavedení změny v organizaci, rizika i benefity, je schopen posoudit charakter změny, dokáže provést lidi i organizaci průběhem změny a je připraven vyhodnotit přínosy a definovat poučení pro příští realizaci.

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář (16 hodin) – maximální počet účastníků 15.