Strategie a marketing v sociálních službách

Akreditováno u MPSV

Obsah vzdělávacího kurzu

 • základní atributy organizace
 • tvorba strategického rámce
 • vztah mezi strategií, organizační strukturou a interní kulturou
 • řízení změn v organizaci
 • strategická východiska marketingu v sociálních službách
 • marketingová komunikace
 • plánování a organizace efektivního marketingu
 • hodnocení a kontrola marketingové výkonnosti
 • budování a hodnota značky (brand management)
 • péče o klienty a další cílové skupiny

Cílová skupina

 • vedoucí pracovníci (management NNO)

Přínos

Absolvent umí formulovat vizi, poslání a hodnoty organizace. Zná doporučenou strukturu strategického plánu a je připraven jej navrhnout. Ovládá zásady a principy marketingu služeb a rozumí tomu, jak v praxi aplikovat marketingový mix. Osvojí si kroky vývoje nových služeb a je schopen je použít v praxi.

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář (16 hodin)  – maximální počet účastníků 10.