Práce s lidmi v sociálních službách

Akreditováno u MPSV

Obsah vzdělávacího kurzu

  • východiska a struktura vedení a řízení lidí v týmu
  • vize, poslání a jejich význam pro řízení lidí v praxi
  • principy řízení výkonnosti v neziskovém sektoru
  • životní cyklus pracovníka
  • organizační struktura a její význam
  • hodnocení, motivace a rozvoj pracovníků
  • preferované styly vedení a řízení
  • situační vedení a řízení lidí v týmu

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)
  • projektový management NNO

Přínos

Účastník umí po absolvování posoudit organizační strukturu vlastní organizace z různých hledisek (efektivita, péče o klienty,…). Je schopen zadávat úkoly a následně spravedlivě hodnotit jejich plnění. Ovládá klíčové znalosti a dovednosti pro práci s motivací lidí, zná zásady situačního řízení a umí je aplikovat v praxi.

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář (16 hodin) – maximální počet účastníků 10.