Vzdělávání a rozvoj pracovníků v sociálních službách

Akreditováno u MPSV

Obsah vzdělávacího kurzu

  • vhled do problematiky vzdělávání a rozvoje.
  • vztah mezi řízením výkonu a vzděláváním a rozvojem.
  • typy a vhodnost vzdělávacích aktivit.
  • co je vzdělávání a rozvoj pracovníků.
  • cyklus systematického vzdělávání pracovníků.
  • učící se organizace.

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)

Přínos

Absolvent zná po absolvování kurzu vazby mezi vzděláváním a ostatními procesy vedení a řízení lidí v organizaci, umí provést analýzu vzdělávacích potřeb, zvládá vypracovat plán vzdělávání pracovníků je seznámen s principy celoživotního vzdělávání

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář (16 hodin) – maximální počet účastníků 15.