Motivace, hodnocení a odměňování

Chcete mít tým angažovaný nad rámec svých povinností?
Vidíte u některých členů Vašich týmů nezájem či neustálou nespokojenost?

Pak je čas na workshop Motivace – hodnocení – odměna, který se zabývá aktuální situací ve Vašem týmu z pohledu „vyšších hodnot“, než jsou peníze a hmotné statky.

Workshop mapuje základní principy fungování Vašeho týmu v linii motivátor – jeho zohlednění v hodnocení – odměna, odpovídající motivátoru.

Výstupem workshopu je zejména sebereflexe jednotlivců i týmu jako celku z pohledu motivace, zohledněná jednak v dynamice práce a dále pak a návrzích na změny.

Čemu se v průběhu workshopu věnujeme?

  • motivace nebo stimulace?
  • motivátory v našem týmu – individuální i skupinové
  • úkolování a hodnocení našich lidí jako klíčový motivátor
  • práce se zpětnou vazbou
  • odměna a její optimální forma

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Návazné aktivity

Konzultace na míru

Koučing a mentoring

Vzdělávací kurzy

Ilustrace razítka