Spolupracující tým

  • Máte v organizaci skupinu silných osobností a těžko nalézáte společné řešení?
  • Chcete si ověřit, že Vaši lidé vytvářejí skutečnou synergii?
  • Přáli byste si, aby týmová práce měla hmatatelné dopady do kvality výsledků organizace?

V rámci workshopů Spolupracující tým Vás provedeme cestou od mapování rolí v týmu až po stav, kdy skutečně platí, že 2+2 > 4.

Čemu se v průběhu workshopů věnujeme?

  • praktická zkouška fungování týmu
  • určení týmových rolí jednotlivých členů
  • analýza komunikace týmu
  • určení způsobů rozhodování v týmu
  • praktická demonstrace týmové dynamiky

Výstupem společné práce je výčet rolí lidí v týmu | popis fungování zpětné vazby | pravidla komunikace v týmu | zásady rozhodování v týmu | seznam optimálních technik a metod práce s týmem.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Více o tématu Jeden za všechny a všichni za jednoho naleznete také zde: Dobře načasované úkolování i hodnocení a Fungující struktura.

kola

Návazné aktivity

Konzultace na míru

Koučing a mentoring

Vzdělávací kurzy

Ilustrace razítka