Vedení a řízení porad

Jedním z největších strašáků v NNO je množství času, promarněného na špatně připravených a vedených poradách. Navíc se nejedná o ztrátu času jednoho člověka, ale celé skupiny lidí.

Proto jsme si pro Vás připravili zajímavý workshop na téma Vedení a řízení porad

Přínos

  • Osvojíte si techniky pro efektivní vedení porad;
  • dokážete připravit a vést poradu tak, abyste udrželi pozornost všech a byl splněn stanovený cíl;
  • získáte nástroje pro práci se skupinou;
  • naučíte se techniky pro zvládání obtíží při poradě.

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci v NNO

Forma

Jednodenní pracovní workshop

Podrobnější informace Vám poskytneme na osobní schůzce.

Návazné aktivity

Konzultace na míru

Koučing a mentoring

Vzdělávací kurzy

Ilustrace razítka