Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci

Považujete rozvoj Vašich lidí za stěžejní součást úspěchu vaší organizace?
Investujete ročně do vzdělávání lidí více jak 3.000 Kč?
Vnímáte za důležité vytvořit lidem prostor pro jejich další rozvoj?

Prostřednictvím workshopu Vzdělávání a rozvoj lidí s Vámi projdeme všechny kroky, vedoucí ke smysluplnému a únosnému systému vzdělávání a rozvoje, sloužícímu dosažení cílů organizace stejně jako motivaci Vašich lidí.

Výstupem workshopu bude společně a na míru vytvořený koncept vzdělávání a rozvoje, přiměřený potřebám a možnostem Vaší organizace.

Čemu se v průběhu workshopu věnujeme?

  • klíčové kompetence a jejich nositelé
  • identifikace vzdělávacích potřeb
  • tvorba rozvojových plánů
  • realizace vzdělávacích aktivit
  • vyhodnocení dopadu vzdělávání do fungování organizace

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Více informací k analýze vzdělávacích potřeb se dozvíte zde.

Návazné aktivity

Konzultace na míru

Koučing a mentoring

Vzdělávací kurzy

Ilustrace razítka