PR a fundraising

PRBudujte své PR a dobře cílenou propagaci!

Prostřednictvím PR plánu i realizace jednotlivých PR aktivit Vám pomůžeme posílit a upevnit image Vaší organizace. PR vnímáme jako významný faktor pro vytváření a pěstování dobrých vztahů jak s Vašimi klienty, tak se širokým okolím.
Budování a udržení dobré image je náročný proces, který představuje organizaci široké veřejnosti. Zároveň napomáhá dlouhodobému partnerství s dalšími subjekty na trhu a získávání finančních prostředků na aktivity dané organizace.

Správné vytvoření plánu a následná propagace služeb je jednou z důležitých činností organizace. Podíváme se s Vámi na přehled a možnosti propagace Vašich služeb. Dáme Vám zpětnou vazbu z pohledu cílových skupin Vaší organizace, provedeme analýzu nákladů a výnosů, připravíme plán propagace a práce s jednotlivými propagačními kanály. Nastavíme dílčí kroky k fungující propagaci služeb neziskových organizací na trhu.
Každá nezisková organizace by měla vědět, nejen co chce dělat a proč to dělá, ale i jaká je hodnota jejích služeb pro společnost. Skutečně užitečná služba je tvořena třemi prvky: jasná definice – konkrétní cílová skupina – stabilní financování. Čtvrtým nezastupitelným prvkem je účinná propagace služby.

Naučte se podpořit image své organizace – lidé Vám budou více naslouchat!

financePřeměňte Vaší budoucí finanční nejistotu v jistotu!

Pokud jsou Vaším strašákem finance, nebojte se nás oslovit pro analýzu financování. Vytvoříme společně mapu finančních zdrojů a fundraisingový plán Vaší organizace. Zaměříme se i na rozložení rizika výpadku financování.

V rámci fundraisingu (tedy aktivit, zaměřených na získávání finančních zdrojů) neziskových organizací se často setkáváme s vysokou závislostí organizací na jednom zdroji finančních prostředků. Riziko výpadku tohoto zdroje organizaci pochopitelně přímo ohrožuje, a proto je velmi prospěšné riziko snížit díky vyváženému fundraisingu.

Odborné služby pro Vás