Fundraisingový plán s ohledem na komunikaci s dárci

Rozhodli jste se diverzifikovat finanční zdroje a nevíte, kde začít?
Máte v organizaci nového fundraisera a potřebuje s ním sestavit plán, jak budou naplňovány fundraisingové cíle?

Workshop Fundraisingový plán s ohledem na komunikaci s dárci Vám v praktické formě pomůže určit finanční potřeby Vaší organizace, vymezit pozici fundraisingu v celém systému a naplánovat FR aktivity jak na strategické, tak na konkrétní praktické rovině.

Výstupem workshopu je praktický fundraisingový plán a v neposlední řadě i vyladěný realizační tým.

Čemu se v průběhu workshopu věnujeme?

  • analýza současné situace v organizaci (vize, poslání versus realita, klíčové aktivity a projekty)
  • přehled stávajícího financování organizace, analýza budoucích potřeb, diverzifikace finančních zdrojů
  • tvorba FR plánu
  • provazba fundraisingu s ostatními procesy v organizaci (zejm. PR – aktivity v oblasti komunikace s dárci)
  • správné načasování aktivit a rozložení odpovědností v týmu

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Odborné služby pro Vás