Komunikační dovednosti

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)
  • všichni pracovníci v NNO

Přínos

Účastník je po absolvování schopen uvědomit si své silné a slabé stránky v oblasti komunikace. Silné stránky je schopen využívat a slabé eliminovat. Dokáže naslouchat a citlivě reagovat na potřeby ostatních, vhodnou komunikací dosáhne svého v souladu s etickými zásadami. Rozpozná manipulaci a dokáže se jí účinně bránit, zná a používá antistresový program.

Forma

Třídenní vzdělávací seminář – maximální počet účastníků 10.

 

Podrobnější informace Vám poskytneme na osobní schůzce.

Odborné služby pro Vás