Prezentační dovednosti

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)
  • odborní pracovníci reprezentující NNO navenek

Přínos

Účastník umí připravit působivou prezentaci a vytvořit dobrý dojem. Ví, jak si poradit s trémou a nervozitou, získá větší sebejistotu a je schopen zvládat i obtížné situace a námitky. Díky výuce práce s audiovizuálními pomůckami umí svou prezentací zaujmout.

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář – maximální počet účastníků 10

 

Podrobnější informace Vám poskytneme na osobní schůzce.

Odborné služby pro Vás