Sociální podnikání

Sociální podnikání

Zkuste přemýšlet o možnostech sociálního podnikání!

K pojmu sociální podnikání můžeme najít několik různých definic. My princip a podstatu sociálního podnikání vnímáme stejně jako každé jiné podnikání, jež má za cíl přinášet zisk a primárně zvyšovat sociální, ekonomický a environmentální prospěch.

Sociální podnikání oproti jiným podnikatelským aktivitám hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním.

Sociálním podnikem se stane tehdy, pokud splníte několik pravidel:

  1. V rámci svých služeb budete pomáhat řešit určitý problém, který ohrožuje místní nebo celou společnost.
  2. Ve své činnosti budete finančně nezávislí.
  3. Veškerý zisk vrátíte zpět do organizace na rozvoj produktu či služby.
  4. Budete brát ohled na životní prostředí.
  5. Každý zaměstnanec dostane za svou odvedenou práci pravidelnou mzdu a důstojné pracovní podmínky.

Přemýšlíte o možnostech rozšíření Vašich služeb ve formě sociálního podnikání?

Dotvoříme Vaši počáteční myšlenku rozvoje nového produktu či služeb tak, aby splňovala podmínky sociálního podnikání. Společně s Vámi se zaměříme na formulaci podnikatelského záměru, který je důležitým krokem při poznávání Vašich možností a stanovování priorit. Dále Vás naučíme, jak svůj záměr přetvořit v byznys plán. Pro Vás, kteří se již sociálnímu podnikání věnujete a rádi byste lépe překonávali nástrahy podnikání, pro Vás máme připravenou službu nazvanou první pomoc nebo tvorbu marketingového plánu.

 

Návazné aktivity

Worskopy

  • Příprava a správně výběr týmu
  • Řízení změny v NNO
  • Strategické plánování
  • Expertní dobrovolnictví

Vzdělávací kurzy

Ilustrace razítka