První pomoc pro sociální podnik

Trpí Váš sociální podnik stále dětskými nemocemi?
Chcete dát Vašemu podniku nový impuls?

Workshop První pomoc pro sociální podnik používá osvědčenou strukturu byznys plánu – podle jednotlivých kapitol se prakticky zaměříme zejména na slabá místa Vašeho sociálního podniku, podíváme se i na příležitosti a hrozby vně podniku. Po exaktní formulaci proč se nedaří, případně jak se může dařit lépe, následuje konkrétní akční plán.

POZOR: Nezbytnou podmínkou pro realizaci workshopu je kvalitní příprava klienta a jeho úzká kooperace!

Výstupem workshopu je rámcový popis stávajícího stavu a slabých míst sociálního podniku spolu s doporučenými nápravnými aktivitami.

Čemu se v průběhu workshopu věnujeme?

 • Rámec sociálního podniku
 • Produkty, služby
 • Zákazníci a péče o ně
 • Naši lidé
 • Investiční záměr
 • Finanční plán
 • Analýza trhu
 • Řešení kritických míst

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Ke stažení

Leták První pomoc pro sociální podnik

Návazné aktivity

Worskopy

 • Příprava a správně výběr týmu
 • Řízení změny v NNO
 • Strategické plánování
 • Expertní dobrovolnictví

Vzdělávací kurzy

Ilustrace razítka