Analýza vzdělávacích potřeb

Chcete se zaměřit na systémové vzdělávání svých vedoucích pracovníků?
Vnímáte za důležité vytvořit lidem prostor pro jejich další rozvoj?

V tom případě doporučujeme věnovat pozornost službě Analýza vzdělávacích potřeb (dále jen AVP).

Čemu se v průběhu AVP věnujeme?

  • zmapování úrovně kompetencí vybraných pracovníků v oblasti interpersonální, odborné i manažerské
  • definování oblasti rozvoje potřebné k fixaci silných a posílení slabých stránek jednotlivců
  • posílení skupinové dynamiky
  • věnování přímé péči pracovníkům

Forma

formaanalyzyAnalýza vzdělávacích potřeb probíhá v pěti krocích a využíváme při ní metodu 360° zpětné vazby.

Každý účastník AVP je hodnocen jak svými kolegy, tak podřízenými a nadřízenými. Zároveň hodnotí i sám sebe, čímž vznikne ucelený soubor hodnocení včetně sebehodnocení.

K získání potřebných informací využíváme elektronický dotazník a zpětnovazebný rozhovor.

Více informací se můžete dozvědět ještě zde. Další informace naleznete v sekci Péče o zaměstnance.

 

 

 

Podrobnější informace Vám poskytneme na osobní schůzce.