Audit organizační struktury

Vyrostli jste nejen ve své odbornosti, ale zároveň i v množství poskytovaných služeb a odborných aktivit?
Máte správné lidi na správných místech, a přesto bývají často přepracovaní a stěžují si na špatně přerozdělení odpovědností?

Workshop Audit organizační struktury je určen pro organizace nacházející se na pomyslném rozcestí: zůstat v původní podobě (a tím ovšem brzdit další rozvoj) anebo změnit organizační uspořádání a dále růst? V rámci workshopu společně citlivě projdeme stávající uspořádání organizace včetně specifik a omezení. Na základě výsledků diskusí pak (opět společně) navrhneme nové uspořádání struktury organizace, které jsou v poslední části představeny všem pracovníkům.

Klíčovým benefitem Auditu organizační struktury je facilitovaná tvorba nové struktury společně s návrhem přenosu do běžného života organizace.

Čemu se v průběhu workshopu věnujeme?

  • rekapitulace základních východisek (poslání, hodnoty, služby)
  • definice strategických záměrů a klíčových strategických cílů
  • vymezení mantinelů změny
  • popis stávajícího stavu
  • změna struktury z pohledu týmu organizace
  • možnost úprav a změn, bariéry v organizaci
  • revize vstupů týmu organizace
  • nová podoba struktury včetně rámcových odpovědností

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.