Evaluace jako manažerský nástroj

ZAJÍMÁ VÁS, kam a o kolik se vaše organizace posunula v rámci projektu?
CHCETE svým donorům správně interpretovat výsledky vaší práce v dlouhodobém horizontu?
HLEDÁTE někoho, kdo vás naučí propojit dílčí výstupy monitoringu v komplexní evaluaci?

Pak je dobré si říci, jaké nástroje k tomu používáte nebo byste mohli používat. Naším návrhem je manažerský nástroj EVALUACE.

sanek

Termín evaluace je v neziskovém sektoru dobře znám, ovšem je pod ním chápána široká paleta činností. Z naší praxe pojem evaluace spočívá v rozsáhlém a pečlivém sběru informací, jejich třídění, filtrování a agregaci a konečné interpretaci a porovnání s předem stanovenými cíliCílem je získat nejen co nejvěrnější data o stávající situaci, ale i spolehlivé podklady a interpretace pro manažerské rozhodování.

Naučíme vás tedy používat evaluaci jako praktický systém zpětné vazby ke strategickému či operativnímu směrování činnosti celé organizace. Mimo to ji převedeme do praxe jako včasný varovný systém, který upozorní na špatné směřování aktivit a umožní jejich nápravu.

Při evaluaci se vždy zaměříme na milníky na cestě k vytvoření finálního produktu a soulad aktivit z hlediska celku. Také nezapomeneme na interpretaci výstupů a výsledků klíčových aktivit z dlouhodobého pohledu.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Zajímavý článek též najdete u nás v aktualitách.

Ke stažení

Leták Evaluace v příloze