Komplexní strategický plán v NNO

Obsah spolupráce

  • dvoudenní společný workshop (na základě vize, poslání a hodnot organizace jsou vytvořeny strategické záměry pro řízení organizace, práci s lidmi, fundraising, styk s veřejností (PR) a poskytování služeb);
  • odborná práce konzultanta  (po sběru dat na společném workshopu následuje soupis a analýza výstupů, doplnění klíčových dat o organizaci, potvrzení prioritních témat, vytvoření první verze strategického plánu, další práce na finální podobě);
  • konzultace k uvedení strategického plánu do praxe.

Cílová skupina

Všichni zástupci NNO, kteří:

  • hledají odbornou pomoc při formulaci poslání a strategických záměrů organizace;
  • usilují o dlouhodobou udržitelnost organizace;
  • aktivně pracují na srozumitelnosti organizace pro dárce a příznivce;
  • připravují organizaci na transformaci.

Přínos

Klient získá sladěný pohled na vizi, poslání a hodnoty organizace. Má přehled o fungování organizace jako celku a jasně určené prioritní oblasti a témata pro dlouhodobý rozvoj organizace. Umí stanovit cíle a odpovědnosti za plnění těchto cílů v rozumném rozsahu tak, že jsou reálně uskutečnitelné.

Forma

Konzultace / facilitace v rámci společné práce s NNO.