Koučování vedoucích pracovníků

Obsah koučování

  • vzdělávání a rozvoj v oblasti manažerských dovedností;
  • podpora a poskytování zpětné vazby;
  • klasická Whitmorova metoda GROW;
  • přenos know-how;
  • vizualizace cílů a neurolingvistické programování;
  • odblokování a snížení nežádoucího stresu;
  • sebeuvědomování a sebepoznání;
  • nácvik efektivních komunikačních modelů.

Cílová skupina

  • management NNO (vedoucí pracovníci)

Přínos

Absolvent si posílí dovednosti, znalosti a kompetence v oblasti vedení a řízení lidí. Zvýší si sebevědomí, profesní a odborný růst a získá širší úhel pohledu na hledání optimálních řešení. Získá schopnosti kombinovat koučování a odborné poradenství. Získá návod na prevenci proti vyhoření.

Forma

Individuální spolupráce s pracovníkem přímo na pracovišti.