Manažerská supervize

Obsah spolupráce

Odborná pomoc při řešení obtížných, problémových a kolizních situacích, kdy:

  • se obě (nebo všechny) strany snažily situaci vyřešit, ale nepovedlo se jim to;
  • existuje zájem situaci řešit a vyřešit;
  • mezi stranami existuje alespoň základní komunikace;
  • je potřeba objektivní pohled zvenčí.

Cílová skupina

  • management NNO (vedoucí pracovníci)
  • tým pracovníků

Forma

Řízená diskuse dle pravidel otevřené partnerské komunikace přímo v organizaci, případně na neutrální půdě. Odborník nejprve vyslechne vyjádření všech stran, následně ověří pochopení a závěrem všichni společně formulují návrhy řešení.