Manažerské minimum pro NNO

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)

Přínos

Účastník po absolvování semináře zná hlavní analytické nástroje pro popis vnitřního a vnějšího prostředí organizace, zná principy tvorby strategického plánu a funkčních strategií, je schopen užívat běžné nástroje manažerského účetnictví, stanovit a řídit finanční strategii. Zná tvorbu finančního plánu organizace a je schopen vytvořit marketingovou strategii (včetně PR). Účastník umí jednat se svými podřízenými, protože zná efektivní způsoby vedení a řízení lidí v týmu.

Forma

Třídenní vzdělávací seminář – maximální počet účastníků 10.

 

Podrobnější informace Vám poskytneme na osobní schůzce.