Mentoring a stínování

Uvažujete v organizaci o individuální podpoře a nevíte kterou z forem si vybrat? Nabízíme Vám různé formy individuální práce, která nutně nemusí být jen koučování.

Mentoring

Mentoring je proces, skrze nějž se dostává pracovníkům (tzv. mentees) podpory, rad a přátelství. Mentoring znamená tedy způsob rozvoje dané osoby prostřednictvím sdílení zkušeností a znalostí odborníka pro konkrétní oblasti.

Mentor danou osobu odborně vede, klade otázky a nabízí výzvy, dává praktické rady a navrhuje způsoby řešení konkrétních problémů. Mentoring umožňuje zkoumat nové myšlenky a rozšiřuje úhel pohledu na probíraná témata.

Přínosem mentoringu je také posílení sebevědomí a důvěru v sebe sama.

Základem úspěšného mentoringu je vlastní iniciativa, ochota a snaha mentees poznávat nové věci. Na začátku každého mentoringu je proto důležité ujasnit si vzájemná očekávání a podle nich nastavit podobu spolupráce.

Oblast, ve které naši mentoři poskytují kvalitní vedení, je oblast managementu neziskových organizací (strategické plánování, PR, fundraising, práce s lidmi). Oblasti, kde je možné využít mentoring, naleznete ZDE.

Cílová skupina

Všichni pracovníci v NNO

Podrobnější informace Vám poskytneme na osobní schůzce.

 

Stínování

Field assistance nebo-li stínování je výuková a zpětnovazebná technika, která přináší klientovi jedinečnou příležitost získat bezprostřední zpětnou vazbu na výkon specifických dovedností přímo na pracovišti v průběhu výkonu práce. Technika je vhodná především při zdokonalování manažerských dovedností v oblasti komunikace a práce s jednotlivci a skupinami.

Technika field assistance probíhá přímo na pracovišti a zaměřuje se na rozbor konkrétních situací. Práce konzultanta spočívá v zaměřeném pozorování práce manažera (stínování) a následném poskytnutí zpětné vazby.

Field assistance je vhodným doplněním kurzů, tréninků a workshopů, protože ověřuje získané znalosti a dovednosti přímo v praxi.

Stínování se skládá ze čtyř postupných kroků:

  1. úvodní schůzka;
  2. náslech;
  3. zpětnovazebný rozhovor;
  4. zpráva pro klienta.

Podrobnější informace Vám poskytneme na osobní schůzce.

Cílová skupina

Vedoucí pracovníci v NNO