Procesní analýza organizace podle metodiky CAF

Rádi byste se na chvíli zastavili a zhodnotili Vaši organizaci společně s experty zvenčí?
Chystáte se budovat partnerství s organizacemi soukromého sektoru a hledáte způsob jak ukázat, že Vaše organizace je profesionální?

Služba Procesní analýza (audit) dle metodiky CAF (Common Assesment Framework) do Vaší organizace přináší nový nástroj strategického řízení, propojuje předpoklady na jedné straně a výsledky organizace na straně druhé. Společný hodnotící rámec (CAF) je model inspirovaný Modelem excelence (EFQM) běžném v komerčním sektoru. Vychází z myšlenky, že nejlepší výsledky organizace jsou dosahovány na základě strategického řízení, za pomoci zaměstnanců, partnerů a dalších zdrojů.

Model je dynamický, umožňuje pracovat kontinuálně a postupně se zaměřovat na zlepšování řízení celé organizace.

Metodika je založena na sebereflexi organizace – proto je prvním krokem vytvoření sebehodnotící zprávy samotnou organizací. Poté naši experti zprávu revidují, poskytnou pohled zvenčí a posoudí relevantnost zjištění. Nakonec formulují doporučení pro změny, úpravy a další rozvoj.

Výstupy procesní analýzy (auditu):

  • revidovaná celková sebehodnotící zpráva, doplněná o pasáž hodnocení ze strany nezávislého hodnotitele / auditora
  • seznam konkrétních doporučení pro strategické řízení a další směřování organizace

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu. Více informací o modelu CAF naleznete zde.
Ke stažení: Procesní analýza / audit dle metodiky CAF