Procesní reaudit organizace

Potřebujete nezávislý pohled zvenčí (procesní analýzu), který Vám pomůže definovat klíčové oblasti rozvoje?
Prošli jste v minulých letech auditem / procesní analýzou a chtěli byste vědět, jak jste uspěli v plnění strategických cílů a doporučení?

Většina NNO již alespoň jednou prošla procesním auditem či analýzou. Tak, jak se organizace vyvíjí, se ovšem mění i procesy v ní probíhající. Mění se i pojetí procesního fungování organizací a modely, dle kterých jsou prováděny audity a analýzy.

Podstata procesů a fungování organizací zůstává naštěstí stále stejná. Procesy proto není třeba mapovat vždy znovu a znovu – organizace může na již realizovaný audit navázat formou Procesního reauditu. A to je služba, kterou Vám nabízíme.

Výchozím bodem pro tuto službu je zpráva z předchozího procesního auditu či analýzy, kterou naši konzultanti v prvním kroku důkladně prostudují a porovnají s nejlepší praxí současné doby. Identifikují tak oblasti, které je třeba prověřit pouze z časového hlediska a oblasti, které v původní analýze chybí.

Následuje prověření klíčových procesů (časová dotace je oproti novému auditu cca poloviční), vyhodnocení zjištění a formulace doporučení na změny v organizaci.

Výstupy procesního reauditu:

  • revidovaná auditní zpráva / srovnání s aktuální praxí
  • seznam konkrétních doporučení pro strategické řízení a další směřování organizace

Výchozím rámcem Procesního reauditu organizace je metodika CAF (Common Assesment Framework).

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

 

Související informace k tomuto tématu