Time management

Chodíte domů s myšlenkami, že jste nestihli vše, co jste měli?

Nosí si Vaši kolegové práci domů a večery věnují doháněním nesplněných povinností?

Zaměřte svou pozornost na zajímavý kurz Řízení času nebo-li Time management.

Přínos

Účastník zná po absolvování kurzu co je důležité při organizaci času, rozumí stanovování priorit u dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých cílů. Zná prevenci stresových faktorů a umí eliminovat skutečnosti, které nás o čas připravují. Součástí kurzu je také využití relaxačních technik.

Cílová skupina

  • všichni pracovníci v NNO

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář – maximální počet účastníků 10.

Podrobnější informace Vám poskytneme na osobní schůzce.