Úspěšné řízení projektů

Cílová skupina

  • vedoucí pracovníci (management NNO)
  • vedoucí projektů

Přínos

Účastník zná po absolvování semináře metodiku projektového řízení a umí dobře připravit funkční harmonogram projektu. Ovládá principy SMART cílů, umí vytvořit projektový plán a umí pracovat se strategií na ošetření rizik.

Forma

Dvoudenní vzdělávací seminář – maximální počet účastníků 10.

 

Podrobnější informace Vám poskytneme na osobní schůzce.