Transformace příspěvkové organizace

Transformujte vaši organizaci úspěšně a smysluplně!

 • Zajímá Vás, jak plynule realizovat transformaci a nic neopomenout?
 • Hledáte partnera, který Vás provede v době transformace i potransformačním období po odborné i manažerské stránce?
 • Chcete umět vysvětlit smysl transformace vlastním lidem a ošetřit jejich obavy?

S rozvojem sociálních služeb se také rozvinula debata o právech lidí s postižením a jejich naplňování, které je v ústavním zařízení značně obtížné. Proto začalo docházet k postupné transformaci na terénní a komunitní služby. Můžeme říci, že Česká republika je stále na počátku tohoto procesu.

Transformace příspěvkové organizace je bezesporu zásadním přelomem v jejím životě. Jakkoli je na začátku transformace vše naplánováno a připraveno, průběh a praktické chování lidí v průběhu transformace i po ní je věcí konkrétní situace. Právě pro praktickou pomoc v průběhu transformace je dobré, když má organizace jakousi pravou ruku. Partnera, který se stará o organizaci samotnou.

Role partnera v období transformace je klíčová a zároveň velmi složitá. Na jedné straně stojí expertnost a práce s lidmi v organizaci po odborné stránce, na straně druhé pak management – tedy řízení procesu transformace a souvisejících aktivit. Společné řešení POHODA – SANEK Ponte je unikátní právě skloubením odbornosti a managementu. V něm získáte partnera pro Vaší transformaci.

Provedeme Vás celou transformací a potransformačním obdobím po odborné i manažerské stránce. Podívejte se podrobně, jakým procesem společně projdeme. 

Proces transformace a potransformačního období:

Návazné aktivity

Workshopy SANEK Ponte

Workshopy a kurzy POHODA

 • Audit sociálních služeb
 • Odbornost ve službách
 • Nastavení nové organizační kultury
 • Práce s lidmi v organizaci
 • Řízení změn služeb
 • PR servis
 • Nastavení práce s komunitou
 • Evaluace
Ilustrace razítka