Práce s komunitou

Zařízení sociálních služeb je přirozenou součástí větší komunity, která změnu vnímá stejně citlivě, jako organizace samotná. Součástí dobře provedené transformace je proto i zapojení komunity do všech zásadních fází změny – minimálně kvalitní a přehlednou informovaností. U spolehlivých článků komunity pak zapojením do vybraných aktivit či celého změnového procesu. Obousměrná diskuse s komunitou představuje totiž nejefektivnější formu vzájemné edukace.

Jakými aktivitami se v rámci práce s komunitou budeme zabývat?

Výstupem společné práce jsou doporučení pro správné nastavení (obousměrné) diskuse mezi organizací a komunitou.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Návazné aktivity

Workshopy SANEK Ponte

Workshopy a kurzy POHODA

  • Audit sociálních služeb
  • Odbornost ve službách
  • Nastavení nové organizační kultury
  • Práce s lidmi v organizaci
  • Řízení změn služeb
  • PR servis
  • Nastavení práce s komunitou
  • Evaluace
Ilustrace razítka