Práce s vlastními lidmi

Kvalitní a motivovaní vlastní lidé jsou samozřejmým základem sociální práce. Často se na ně vzpomene až nakonec, přitom jsou to oni, kteří zajistí úspěch či neúspěch transformace. Jsou klíčem nejen k úspěšné transformaci, ale zejména ke stabilizaci v potransformačním období. Je třeba posílit práci s vlastními lidmi zejména v oblastech motivace, hodnocení a podpory jejich výkonu.

Jakými aktivitami se v rámci práce s vlastními lidmi budeme zabývat?

Výstupem společné práce je manažerská podpora vedoucích pracovníků a doporučení pro práci s vlastními lidmi v oblasti jak motivace, tak i po stránce jejich odbornosti.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Návazné aktivity

Workshopy SANEK Ponte

Workshopy a kurzy POHODA

  • Audit sociálních služeb
  • Odbornost ve službách
  • Nastavení nové organizační kultury
  • Práce s lidmi v organizaci
  • Řízení změn služeb
  • PR servis
  • Nastavení práce s komunitou
  • Evaluace
Ilustrace razítka