Strategie a plány

Kvalitně provedená zásadní změna potřebuje na začátku vždy strategii. Transformace PO takovou zásadní změnou bezesporu je. Od strategie se odvíjí konkrétní aktivity, zároveň je nutná pro evaluaci celkového procesu transformace. Kompletní strategický plán transformace představuje kotvu dalšího procesu – konstrukci, od které se vše odvíjí.

Jakými aktivitami se v rámci strategie a plánů budeme zabývat?

Výstupem společné práce je strategický plán pro využívání v reálném životě organizace.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Návazné aktivity

Workshopy SANEK Ponte

Workshopy a kurzy POHODA

  • Audit sociálních služeb
  • Odbornost ve službách
  • Nastavení nové organizační kultury
  • Práce s lidmi v organizaci
  • Řízení změn služeb
  • PR servis
  • Nastavení práce s komunitou
  • Evaluace
Ilustrace razítka