Zjištění stavu

Kvalitní příprava transformace PO je absolutně nezbytná. Prvním krokem je detailní analýza stávajícího stavu – a to nejen v podobě shromáždění spousty dat, ale také jejich setřídění, agregace a výkladu, co znamenají.

Jakými aktivitami se v rámci zjišťování stavu budeme zabývat?

Výstupem společné práce je co nejvěrněji popsat stávající stav organizace (silné stránky i slabiny, příležitosti a hrozby) jako důležitý vstup pro tvorbu strategie transformace.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme na osobní schůzce či po telefonu.

Návazné aktivity

Workshopy SANEK Ponte

Workshopy a kurzy POHODA

  • Audit sociálních služeb
  • Odbornost ve službách
  • Nastavení nové organizační kultury
  • Práce s lidmi v organizaci
  • Řízení změn služeb
  • PR servis
  • Nastavení práce s komunitou
  • Evaluace
Ilustrace razítka