Inspirujte se jak na rebranding organizace!

20. října 2016     Rubrika: Aktuality, Zajímavé rozhovory

380-logo-nautis-long-cz-positive-color-rgbDalší rozhovor nás zavedl do Národního ústavu pro autismus (NAUTIS), jenž komplexně řeší problematiku lidí s autismem. Podává pomocnou ruku nejen dětem a dospělým s poruchou autistického spektra, ale i všem těm, kteří o ně pečují nebo jim poskytují své služby – rodinám, institucím a odborné veřejnosti.

Organizace prošla v posledních měsících velkou proměnou – kompletní změnou značky, tzv. rebrandingem. O tomto nelehkém procesu proměny jsme pohovořili s Janou Sirotkovou, ředitelkou pro rozvoj a vnější vztahy.

Co Vás vedlo ke změně značky?

Impulzem pro změnu značky byly legislativní změny v oblasti spolkové činnosti. V souladu s platnou legislativou dle nového občanského zákoníku jsme hledali novou právní formu, která by lépe vystihovala naši činnost a pozici největšího poskytovatele služeb pro lidi s autismem v České republice.
Se změnou právní formy jsme přistoupili i ke změně názvu. Chtěli jsme dát tímto veřejnosti najevo, že vstupujeme do nové etapy našeho fungování, že nejen naší prací, ale i názvem, se chceme prezentovat jako profesionální instituce, která zastává pozici lídra systémových změn v péči o lidi s autismem v České republice, že jsme realizátorem komplexního modelu péče o lidi s autismem, největším poskytovatelem sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu, výcvikovým pracovištěm řady univerzit a špičkovým školícím centrem pro laickou i odbornou veřejnost, že naši pracovníci vykazují bohatou publikační činnost, přednáší na fakultách, významných tuzemských i mezinárodních konferencích a jsou uznávanými odborníky ve svém oboru.

Po dlouhých a důkladných úvahách nad novým názvem původního spolku APLA Praha jsme se shodli na názvu Národní ústav pro autismus, z.ú.

Nový název je však pro propagaci poměrně dlouhý, proto jsme hledali výstižnou zkratku. Nakonec jsme se rozhodli pro NAUTIS, což je nejen zkratka složená z písmen Národního ústavu pro autismus, ale je to také námořní simulátor, který pomáhá lodím na moři najít správný směr na jejich cestách. Přičemž správné nasměrování lidí s autismem a všech, kdo jim poskytují péči, je i naším posláním.

Jak dlouho trvá proces rebrandingu?

Délka se odvíjí především od dvou známých veličin – čas a peníze. Naše cesta vede postupnou proměnou. Jelikož se pohybujeme v neziskovém sektoru, omezenost lidských i finančních zdrojů nám nedovolila spustit vše v novém kabátě v jeden okamžik.

V listopadu minulého roku, po úspěšném zapsání nové právní formy a názvu organizace, pro nás začalo přechodné období. Jako první jsme změnu oznámili všem našim zaměstnancům, poté klientům a jejich rodinám, úřadům, institucím, příznivcům, partnerům a médiím. Na našich webových a facebookových stránkách jsme inzerovali starý i nový název organizace, stejně jsme postupovali v podpisech e-mailů. Vydali jsme charitativní a osvětový kalendář pro rok 2016 pod názvem NAUTIS.

Na novém vizuálu jsme však začali pracovat až od ledna. Přemýšleli jsme nad několika variantami výběru nové grafické identity, nakonec jsme se rozhodli pro veřejnou soutěž. Řada odborníků nás od tohoto kroku odrazovala. Byli jsme upozorňováni na to, že při malé finanční odměně, kterou za vítězný návrh nabízíme, by návrhy nemusely dosahovat požadované kvality. To se však nepotvrdilo. Do soutěže bylo přihlášeno mnoho pěkných a kvalitních návrhů. Proces výběru a rozhodování jsme konzultovali nejen uvnitř organizace, ale také s veřejností prostřednictvím našich facebookových stránek. Finální rozhodnutí o vítězném návrhu jsme si však ponechali a rozhodli se pro návrh grafika Radomíra Veselého, který splňoval všechny naše parametry – jednoduché, srozumitelné, graficky čisté, symbolizující dovednost vnímání detailů, vnímání v obrazech, smysl pro preciznost a přesnost, která je řadě lidí s autismem vlastní, provázanost vizuálního řešení se zaměřením organizace.

Následně došlo k odhalení nového loga a příběhu naší transformace, který odráží, kdo jsme byli, kým jsme zůstali, co se změnilo a vysvětlení, co nový vizuál znamená.

Větší představení nové značky veřejnosti bylo u příležitosti Světového dne porozumění autismu a NGO marketu v dubnu a poté na NAUTIS FESTU, který se konal v červnu. V duchu nového vizuálního stylu jsme vytvořili pro tento účel nové propagační a osvětové materiály – letáky, bannery, roll-up, trička, tašky.

Změna značky je podpořena celkovou změnou grafického vizuálu. I kdyby byla změna sebemenší, nezbývá než většinu materiálů navrhnout a vyprodukovat znovu. Není však možné změnit všechno v jeden den. Postupujeme tedy krok za krokem. Celý tenhle proces je pro nás vlastně cennou reflexí naší práce.

Komu je třeba rebranding komunikovat? A v jaké intenzitě?

Důležitá je komunikace navenek i dovnitř. Komunikace by měla být jednoduchá a zřetelná.

V prvé řadě by měli být seznámeni se změnami lidé uvnitř organizace. Je důležité, aby se s novou značkou ztotožnili. Jsou jejími propagátory a záleží především na nich, jak bude na organizaci pohlíženo a jak rychle se bude změna šířit. Je také důležité vysvětlit všem uvnitř organizace, že nový vizuál je třeba dodržovat, aby organizace vystupovala navenek jednotně. Dodržování vizuálu proto bedlivě hlídáme.

Komunikace navenek je samozřejmostí. Nový vizuál představuje pro nás důležité hodnoty a zároveň vystihuje naši vizi a to, kým jsme. Srozumitelně komunikovaná image dokáže organizaci posunout a zviditelnit. Kromě rutinní komunikace, se nabízí velká příležitost pro PR a osvětu. A této příležitosti jsme se chopili a intenzivně na ní pracujeme.

Jaká máte další doporučení pro úspěšný rebranding?

V žádném případě nedoporučuji provizorní řešení vizuálu. Snadno tím může dojít ke zmatení jak zaměstnanců, tak veřejnosti. V přechodném období zvolte neutrální prezentaci nové značky, a s novým logem a vizuálem počkejte, až si jimi budete jisti.

Rebranding není pouze o penězích, které do něj můžete investovat. V řadě organizací je kamenem úrazu právě čas a kapacita lidí. Je tedy důležité vyčlenit čas lidí, kteří budou na změně pracovat. Slabou stránkou naší transformace je změna e-mailových adres (domény). Nová doména není u některých našich pracovníků dodnes změněna. Určitě doporučuji vyšetřit kapacitu IT pracovníka, který by měl pružně reagovat na změnu, případně do jeho kapacity více zainvestovat.

Tip na závěr: Komunikujte změnu poutavým příběhem značky. Je to poměrně jednoduchá, ale velmi efektivní forma, jak přiblížit změnu svým příznivcům i širší veřejnosti. Zpracování se meze nekladou. Přečtěte si Náš příběh… Od APLA Praha k NAUTISU.

Komentář SANEK Ponte

Slovo brand je v dnešní době běžně využívané, ale co pod něj můžeme všechno zařadit? Dá se brand vůbec řídit?

Pod brandingem si můžeme představit ideální řízení hodnoty našeho brandu (značky). Značky, jež buduje dlouhodobý vztah s naší cílovou skupinou a poskytuje konkurenční výhodu na trhu našeho působení. Konkurenční výhoda, která nedává spát manažerům v ziskovém sektoru, se přelívá i do sektoru neziskového. Trh je nasycen aktivními neziskovkami s kvalitně poskytovanými službami, objem veřejné finanční podpory a zájem cílových skupin již naráží na své horní limity. (Hommerová, Branding NNO)

Jak vyniknout mezi dravou konkurencí?

  • Soustřeďme se na značku, ať již na naši současnou, či zcela novou.
  • Vnímejme značku v širokém kontextu procesního působení v organizaci. Brand začíná už od strategie organizace, která nastavuje základní směr a pravidla nakládání se značkou.
  • Odvíjejme následně od směřování konkrétní oblasti jako Public relations, Fundrasing a marketing.

Odebírejte novinky z našeho webu pomocí RSS kanálu

« Návrat na přehled aktualit